Στοιχεία περιοδικού

Μορφή-κασέ, Τιράζ, θεματολογία