#794 Απρίλιος – Μάιος 2016

Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’/27.5.2016)
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (άρθρα 1 έως 57) (σελ. 568)

Άρθρα-Μελέτες

  • Η γνωμοδοτική διαδικασία στο πλαίσιο της διαδικασίας διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης (σελ. 607)
  • Διαδικασία φορολογικού ελέγχου Φυσικών Προσώπων
    κατά τις διατάξεις του «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) (σελ. 611)
Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο για συνδρομητές. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο, συνδεθείτε/εγγραφείτε για να το δείτε.