Ε.2031/2019: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους ταξινόμησης.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του
ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους
ταξινόμησης.

Δείτε εδώ: Ε_2031_2019