Ταμειο αλληλοβοηθείας

ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α.

ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α.

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝOΣOKOMEIO
Eισαγωγή και παραμονή σε Νοσοκομείο του εσωτερικού ή εξωτερικού με τα αντίστοιχα παραστατικά, εισιτήριο – εξιτήριο νοσοκομείου (άρθρο 2 περίπτωση α’ καταστατικού) οικονομική βοήθεια ΧΩΡΙΣ ΑΠOΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας καθώς και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση υποβολής αυτών σε χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ως ακολούθως:
α) ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ανοιχτής καρδιάς, Κρανιοτομία