Αρχική Φορολογική Επιθεώρηση

Φορολογική Επιθεώρηση

Τα τεύχη του περιοδικού Φορολογική Επιθεώρηση

#823 Απρίλιος 2019

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων 2019 Περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#822 Μάρτιος 2019

Άρθρα-­Μελέτες Ο θεσμός της αναστολής είσπραξης (σελ. 444) Άρση παγκόσμιου τραπεζικού απορρήτου (σελ. 449) Η πρόκληση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σελ. 457) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#821 Φεβρουάριος 2019

Κωδικοποιήσεις Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1231/20.12.2018: Κοινοποίηση Διοικητικής Κωδικοποίησης Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013, Μέρος Α’, Α’170) επικαιρομένου έως τον ν.4583/2018 (Α ́212/18.12.2018) (σελ. 205) Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1232/20.12.2018: Διοικητική Κωδικοποίηση διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (σελ. 372) Εγχειρίδια Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων επί του Ειδικού Φόρου των Ακινήτων (σελ. 389) Εγχειρίδιο ενημέρωσης πολιτών για...

#820 Ιανουάριος 2019

Άρθρα - Μελέτες Παραγραφή (σελ. 12) Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα πλαίσια της Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπηρεσιών του Δημοσίου και της ΑΑΔΕ (σελ. 20) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#819 Δεκέμβριος 2018

Εργασιακές Σχέσεις Η πρόσβαση του εργοδότη στον Η/Υ του εργαζομένου (σελ. 2373) Ευρετήριο 2018 (σελ. 2383) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#818 Νοέμβριος 2018

Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες,που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα (σελ. 2114) Άρθρα - Μελέτες Τελωνειακές διαδικασίες για την εισόδο εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σελ. 2125) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ
“Making tax digital” Το νέο πλήρως ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας. (σελ. 1873) Εμπορικό Σήμα & η φορολόγηση του (σελ. 1880) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ
Άρθρα-Μελέτες Αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής: τα νέα ποσοστά παρακράτησης και διασφάλισης οφειλής (σελ.­1634) Τα δημόσια κτήματα αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (σελ.­1646) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#815 Ιούνιος 2018

Noμοθεσία & Νομολογία άρθρα του ν. 4172/2013 (περί Κ.Φ.Ε.) στα οποία ανατρέχουμε κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής μας δήλωσης. (σελ.1343) Άρθρο Βίκυς Γ. Γιοβά Φορολογική αντιμετώπιση των πνευματικών δικαιωμάτων (royalties) των φυσικών προσώπων. Φορολόγηση συγγραφέων. (σελ.1389) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#814 Μάιος 2018

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ