ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ_Τ.Α.   1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝOΣOKOMEIO Eισαγωγή και παραμονή σε Νοσοκομείο του εσωτερικού ή εξωτερικού με τα αντίστοιχα παραστατικά, εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου (άρθρο 2 περίπτωση α’ καταστατικού) οικονομική βοήθεια ΧΩΡΙΣ ΑΠOΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας καθώς και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση υποβολής αυτών σε χειρουργικές επεμβάσεις...
Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ως προς το Τμήμα Ε΄-Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης...