#823 Απρίλιος 2019

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων 2019 Περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#822 Μάρτιος 2019

Άρθρα-­Μελέτες Ο θεσμός της αναστολής είσπραξης (σελ. 444) Άρση παγκόσμιου τραπεζικού απορρήτου (σελ. 449) Η πρόκληση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σελ. 457) Δείτε...

#821 Φεβρουάριος 2019

Κωδικοποιήσεις Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1231/20.12.2018: Κοινοποίηση Διοικητικής Κωδικοποίησης Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013, Μέρος Α’, Α’170) επικαιρομένου έως τον ν.4583/2018 (Α ́212/18.12.2018) (σελ. 205) Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1232/20.12.2018: Διοικητική Κωδικοποίηση διατάξεων...

#820 Ιανουάριος 2019

Άρθρα - Μελέτες Παραγραφή (σελ. 12) Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα πλαίσια της Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπηρεσιών του Δημοσίου και της ΑΑΔΕ...

#819 Δεκέμβριος 2018

Εργασιακές Σχέσεις Η πρόσβαση του εργοδότη στον Η/Υ του εργαζομένου (σελ. 2373) Ευρετήριο 2018 (σελ. 2383) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#818 Νοέμβριος 2018

Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες,που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη...

#817 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018

“Making tax digital” Το νέο πλήρως ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας. (σελ. 1873) Εμπορικό Σήμα & η φορολόγηση του (σελ. 1880) Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ

#816 Ιούλιος – Αύγουστος 2018

Άρθρα-Μελέτες Αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής: τα νέα ποσοστά παρακράτησης και διασφάλισης οφειλής (σελ.­1634) Τα δημόσια κτήματα αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (σελ.­1646) Δείτε ολόκληρο...

#815 Ιούνιος 2018

Noμοθεσία & Νομολογία άρθρα του ν. 4172/2013 (περί Κ.Φ.Ε.) στα οποία ανατρέχουμε κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής μας δήλωσης. (σελ.1343) Άρθρο Βίκυς Γ....

#814 Μάιος 2018

Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων 2018 Περιλαμβάνει πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων Δείτε ολόκληρο το τεύχος εδώ